Youth for Christ Kampen

"Ruimte voor Jongeren"

Ander Nieuws


Opvoeden, een uitdaging?!

   

KAMPEN – Twee kerken uit Kampen organiseren drie avonden voor ouders en opvoeders, jeugdwerkers en belangstellenden over drie belangrijke thema’s in de opvoeding. Bij deze avonden is iedereen  uit Kampen welkom die wil groeien in het gesprek met kinderen en tieners. Er is gekozen om actuele en uitdagende vragen de aandacht te geven. De avonden starten om 20.00 uur (inloop 19.30 uur) en worden gehouden in Baptistengemeente ‘de Schalmei’ Triangel 1 te Kampen. Thema’s:  8 februari, 'Always Connecting' (over vragen rond social media). Maandag 22 februari, 'Up to date' (over opvoeden rond verkering en seksualiteit).  Maandag 14 maart, 'Grenzen stellen in de opvoeding'.  

De avonden zijn bedoeld voor alle belangstellenden, ouders, familieleden, jeugdwerkers, en iedereen die interesse heeft in de jeugd. De inhoud wordt verzorgd door de stichting “Raise Up’, een organisatie met ruime ervaring in het werken met kinderen, tieners en ouders. De leiders van de avond weten op een ontspannen manier deze thema’s bespreekbaar te maken Het is de bedoeling op deze avonden uit te wisselen wat ouders en belangstellenden onderling aan ervaring hebben en kennen. De organisatie berust bij twee kerken (BGK en VEG). Er zijn geen kosten verbonden aan de avonden, met een vrijwillige bijdrage hopen de kerken een deel van de kosten te dekken.

Hartelijk welkom!

Voor Info en vragen mail naar: kinderjeugdwerk@baptistenkampen.nl of bel: 06-3612 2254.