Youth for Christ Kampen

"Ruimte voor Jongeren"

Kampen Interkerkelijk Jongeren Platvorm


Kampen, 14 februari 2017

Betreft:  Uitnodiging jongerenwerkers Kampen

 

Hallo jongerenwerkers,

We hebben enthousiaste reacties ontvangen van de bezoekers van de 3 e KIJP avond (Kamper Interkerkelijk Jongerenwerkers Platvorm) die we hebben georganiseerd in september.  Meer dan 30 jongerenwerkers uit 13 verschillende kerken bezochten deze toerustingsavond. Graag willen we jullie opnieuw uitnodigen voor  een 4 e KIJP-avond. Een avond waar jongerenwerkers elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen en worden toegerust.

Spreekster en thema

Als spreekster hebben we Eline van der Woude uitgenodigd. Eline is werkzaam bij de organisatie ‘het Scharlaken Koord’. Deze organisatie biedt professionele en betrokken hulp aan meisjes en vrouwen in de prostitutie. Ze werkt hier als preventiemedewerkster en geeft veel voorlichtingen en lessen over loverboys en over seksuele weerbaarheid en bewustwording. Tijdens deze KIJP avond wil Eline vertellen over de loverboyproblematiek onder jongeren en over hoe we hier als jongerenwerker mee om kunnen gaan. Daarnaast zal het ook gaan over de seksuele weerbaarheid van jongeren van deze tijd.

Wanneer

De avond zal plaats vinden op donderdag 6 april 2017 vanaf 18.30 met een maaltijd in Jongerencentrum De Mix, Venestraat 8 te Kampen. Zet deze datum al vast in je agenda!  

 

Programma avond

18.20 Inloop

18.30 Maaltijd

19.15 Afwas en ontmoeting

20.00 Toerusting door spreker met thema

20.50 Gespreksgroepjes

21.25 Avondsluiting

21.30 Einde, bar=open

                   

Deze KIJP avond is uitsluitend bedoeld voor Jeugd- en jongerenwerkers, jeugdouderlingen en catecheten (geen dominees).       

Opgave

Opgave voor de inspirerende KIJP avond op 6 april kan via datumprikker of email, graag uiterlijk voor 30 maart.

Willen jullie tevens deze uitnodiging zoveel mogelijk doorsturen aan andere jeugd- en jongeren werkers in jullie eigen kerk of gemeente? Ze zijn van harte welkom! Geef hun naam, emailadres en kerkelijke gemeente  door via e-mail: aart@yfckampen.nl  i.v.m. de planning en het koken.    

NB: Omdat aan deze avond met maaltijd en spreker kosten zijn verbonden, staat er een spaarvarken op de bar voor een vrijwillige bijdrage.   

Uitschrijven

Indien je deze uitnodigingen niet meer wilt ontvangen, laat het  ons weten zodat we je kunnen uitschrijven. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen via telefoonnummer  06-48037357 of via de mail. 

Graag zien we jullie reacties via de datumprikker of email tegemoet. Wij hebben er in ieder geval veel zin in!

Hartelijke groet,

      

Henk van der Lingen en Aart Groen

Youth for Christ Kampen

E-mail: aart@yfckampen.nl

Locatie: Jongerencentrum De Mix, Venestraat 8 in Kampen


                    

KIJP staat voor Kamper Interkerkelijk Jongerenwerkers Platform en is ontstaan uit een interkerkelijk initiatief van verschillende kerkelijke gemeenten uit Kampen en nu overgenomen door Stichting Youth for Christ Kampen.

Doel KIJP avonden: Jongerenwerkers zijn vaak eenpitters en we zien vaak dat per kerk of gemeente men met soortgelijke onderwerpen m.b.t. jongerenwerk bezig is. Deze avonden geven de mogelijkheid om elkaa te ontmoeten, te delen, te leren van elkaar en elkaar te bemoedigen. Youth for Christ voorziet tevens in toerusting, een gezellige locatie en eten en drinken. We houden deze avonden een paar keer per jaar.

Doelgroep: Jeugd- en jongerenwerkers, jeugdouderlingen en catecheten.

Locatie:     Jongerencentrum De Mix, Venestraat 8 in Kampen


Naar aanleiding van dit thema willen we jullie alvast informeren dat er ook nog een andere avond wordt gehouden met hetzelfde thema maar dan voor een andere doelgroep met dezelfde spreekster op dinsdag-avond 18 april 2017. Deze avond is bedoeld voor ouders van jongeren, voor voorgangers en kerkenraden etc. 

Deze avond zal Eline dieper ingaan op het thema en zal ook de politie aanwezig zijn om uit te leggen welke ontwikkelingen zij zien en ook wat strafbaar is wat betreft sexting/grooming. Deze avond vindt plaats in De Schalmei, Triangel 1 in Kampen. Hieraan wordt nog verdere publiciteit aan gegeven maar we wilden jullie alvast hierover informe-ren.